Strona główna

 

E-legitymacja szkolna – plastikowy dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości.

Oferujemy legitymacje PCV dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych MEN-I/1, MEN-1/3-N oraz dla uczniów szkół branżowych II stopnia, policealnych i dla dorosłych MEN-I/2, MEN-I/4-N z chipem lub bez chipa.

Legitymacje można samemu drukować/personalizować w szkole po zakupie odpowiedniej drukarki z materiałami eksploatacyjnymi - w celu przedstawienia oferty prosimy o kontakt.

Legitymacje zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r.