LEGITYMACJE SZKOLNE - Jak zamawiać

 

1. Założyć konto lub w przypadku aktywnego konta na „Legitymacjach nauczyciela" można posługiwać się tymi samymi danymi do logowania. Dane szkoły będą jednakowe dla obu rodzajów legitymacji.

2. Pobrać formularz „Spis uczniów", który znajduje się nad Danymi placówki (po zalogowaniu).

3. Wypełniony formularz dodać w zakładce Twoje Zamówienia do listy zamówień.

4. Zatwierdzić formularz. Po jego zatwierdzeniu nie będzie już możliwa jego edycja.

5. Pobrać i wydrukować Wniosek Zbiorczy – dokument na którym w miejsca do tego przeznaczone należy przykleić właściwe zdjęcie ucznia.

6. Wydrukować i podpisać Umowę Powierzenia Danych Osobowych w dwóch egzemplarzach – dla Państwa egzemplarz będzie odesłany wraz z gotowymi e-legitymacjami i fakturą.

7. Wydrukować i wypełnić Formularz zamówienia.

8. Wszystkie dokumenty prosimy wysłać na adres: PTH Technika sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 33B, 44-100 Gliwice