Legitymacja nauczyciela

Aktualności

 

W związku z pojawieniem się projektu rozporządzenia zmieniającego wzór Legitymacji Nauczyciela, informujemy że:  

Nie jest znany termin wejścia w życie nowego wzoru. Zgodnie z zapisami ustawy, termin ten zostanie ogłoszony 14 przed wejściem w życie.

Podstawa prawna: 

Art. 74 USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)  

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w: 

1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24, 

2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25, 

3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40, 

4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52 – w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.   

Legitymacje wydane na aktualnym wzorze, zachowują ważność zgodnie z terminem ważności nadrukowanym na legitymacji.Podstawa prawna: 

Art. 62. USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234) Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

 

 

  

       

UWAGA

 

Z uwagi na bardzo dużą ilość zamówień czas realizacji zostaje przedłużony do 7 dni roboczych. Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

 


UWAGA!

Sposób przyjmowania wniosków o wydanie nowych i przedłużenie starych legitymacji.

Zamówienia zawierające: wnioski nowe (powyżej 3 osób) lub nowe i formularz przedłużenia przyjmujemy tylko i wyłącznie papierowo (wysłane Pocztą Polską lub kurierem).

Drogą elektroniczną (skany) będą przyjmowane  zamówienia zawierające tylko formularze przedłużenia legitymacji. 

 

 

 


Data ważności legitymacji

 

Datą ważności legitymacji dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony jest 28 luty 2026 (2026-02-28). Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony jest nią data wygaśnięcia umowy.

 

 


    

  

                                INFORMACJA                              10.11.2021       

Ze wględu na bezpieczeństwo Państwa legitymacji zalecamy przy zamówieniu powyżej 15 szt. wybierać opcję przesyłki kurierskiej

W przypadku większych zamówień nasz dział wysyłki będzie stosował ten sposób dostawy, niezależnie od wybranej przez Państwa opcji. 


 UWAGA!

Od 01.11.2021 r. zmienia się sposób przyjmowania wniosków o wydanie nowych i przedłużenie starych legitymacji.

Zamówienia zawierające: wnioski nowe (powyżej 3 osób) lub nowe i formularz przedłużenia przyjmujemy tylko i wyłącznie papierowo (wysłane Pocztą Polską lub kurierem).

Drogą elektroniczną (skany) będą przyjmowane  zamówienia zawierające tylko formularze przedłużenia legitymacji. 

 


 

 Obecnie okres realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia lub wpływu zapłaty na konto.

 
 

 
 
 
 
Uwaga zmiana adresu, oraz numeru telefonu!!!
PTH Technika ul. Zygmunta Starego 33B, 44-100 Gliwice
tel:  664 481 299
 
 
 Zachęcamy do korzystania z systemu informacji online. 

Wszelkie informacje o stanie realizacji zamówienia są dostępne po zalogowaniu.
Tam możecie Państwo sprawdzić, czy wnioski dotarły do nas i czy wysłano gotowe legitymacje.
 

 Oferujemy nowe legitymacje nauczycielskie zgodne z wzorem i warunkami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2006r w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

 1. Zamawianie odbywa się przez wysłanie do nas pocztą  lub e-mailem wniosków (podpisanych i ze zdjęciem). Prosimy wysyłać wnioski wygenerowane z naszego systemu.
 2. Czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych.
 3. Sposoby płatności:
  • przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury,
  • przedpłata na konto,
  • pobranie.
 4. Nie wystawiamy faktur przelewowych na osoby prywatne, w sprawie przedpłaty prosimy o kontakt pth@technika.gliwice.pl lub 664 481 299.
 5. Na zamówieniu zbiorczym prosimy wybrać opcję zapłaty i przesłania legitymacji. Jeżeli nie zostanie zaznaczona żadna opcja do zamówenia doliczone są następujące koszty przesyłki:
  • przy zamówieniu od 1 do 15 szt. legitymacji (list polecony - Poczta Polska) -  8,00 zł. brutto
  • przy zamówieniu 16 i więcej szt. legitymacji (przesyłka kurierem - InPost ) - 16,00 zł. brutto 

 

Legitymacja służbowa nauczyciela

 

Strona 1
Strona 2