Legitymacja nauczyciela

Ważne informacje

 

Uwaga, zmiana adresu oraz numeru telefonu:

PTH Technika sp. z o.o. ul. Poezji 19, 44-113 Gliwice

tel: 644 481 299

W związku z centralizacją VAT bardzo prosimy o drukowanie zamówienia i dołączanie go do przesyłki.

 Na zamówieniu jest możliwość wpisania nabywcy i odbiorcy. 

Data wygaśnięcia legitymacji

Datą ważności legitymacji dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony jest 29 luty 2024 (2024-02-29). Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony jest nią data wygaśnięcia umowy.

 

Ważne nowości

W związku z licznymi pytaniami dot. danych wpisywanych do legitymacji informujemy:

1. Ustawodawca nie określił, jakie dane należy wpisać do PRACODAWCY, można wpisac SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ale dobrze jest określić dokładniej np. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RYBNIKU i można podać dokładny adres. Na te dane są przewidziane 4 linijki tekstu po 30 znaków.
 
2. Prosimy zdjęcia i podpisy umieszczać w wyznaczonych miejscach na wniosku, bo skanowania dokonuje się automatycznie. Zdjęcie musi być KOLOROWE, rozmiar dowolny.
 
3. Prosimy nie wysyłać zdjęć czarno-białych, rozporządzenie wyraźnie określa, że zdjęcie musi być kolorowe. Legitymacja z zdjęciem czarno-białym JEST NIEWAŻNA (informacja z MEN).
 
4. Na legitymacjach pojawiają się informacje wprowadzone do systemu, a nie wpisane na wnioskach. Z wniosków pobierane są WYŁĄCZNIE zdjęcia oraz podpis.
 
5. W wypadku przedłużenie ważności legitymacji wystarczy formularz przedłużenia wraz z zamówieniem zeskanować i jako załącznik przesłać na e-mail: s.switala@technika.gliwice.pl
 
6. W wypadku zmiany nazwiska, generujemy formularz przedłużenia ze starym nazwiskiem, na formularzu piszemy, że jest zmiana i jakie teraz jest nazwisko (drukowanymi literami). Ważne aby na formularzu znalazł się również nowy podpis osoby która zmieniła nazwisko. 
 
7. Nie wystawiamy faktur przelewowych na osoby prywatne, w sprawie przedpłaty prosimy o kontakt z s.switala@technika.gliwice.pl lub 48 664 481 299
 
8. Prosimy zamówienia z umowami wysyłać tylko i wyłącznie listownie, umowę musimy mieć w oryginale,  nie skan.
 
  
 

 

Tylko u nas legitymacje dla nauczyciela tanio i o czasie!